സംഗീതകുലപതി എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ  കലാക്ഷേത്രമായ എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ കഴക്കൂട്ടം സരിഗമ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായും ,റെഗുലറായും ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുവാൻ  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഗീതപ്രേമികൾക്ക് പ്രായഭേദമന്യേ അവസരം. 

പുതുവത്സര ബാച്ചിലേക്ക് (ഓൺലൈൻ & റെഗുലർ  ) അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു.

സംഗീതകുലപതി എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ  കലാക്ഷേത്രമായ എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ കഴക്കൂട്ടം സരിഗമ സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക്കിൽ നിന്നും ഓൺലൈനായും ,റെഗുലറായും ഈ പുതുവത്സരത്തിൽ സംഗീതം അഭ്യസിക്കുവാൻ  ലോകമെമ്പാടുമുള്ള സംഗീതപ്രേമികൾക്ക് പ്രായഭേദമന്യേ അവസരം. 

കർണ്ണാടക സംഗീതം,ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം,സിനിമാ ഗാനങ്ങൾ ,ലളിതഗാനങ്ങൾ,വെസ്റ്റേൺ ഡാൻസ്,വാദ്യോപകരണങ്ങളായ വയലിൻ ,ഗിറ്റാർ , കീബോർഡ് തുടങ്ങിയവയും പഠിക്കുവാൻ അവസരം .
മുൻ‌കൂർ രജിസ്‌ട്രേഷനും,അഡ്മിഷനും താഴെക്കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറുകളിൽ ബന്ധപ്പെടുക.
എം ജി ശ്രീകുമാറിന്റെ കഴക്കൂട്ടം സരിഗമ  സ്കൂൾ ഓഫ് മ്യൂസിക് ,കഴക്കൂട്ടം ,തിരുവനന്തപുരം.
ഫോൺ : 9037588853 , 9037588860 , 0471 - 3590380.

FACEBOOK :http://www.facebook.com/sarigamakzm

YOUTUBE:http://www.youtube.com/mgsreekumarsarigamaschoolofmusic